Tradisjon i eiendom

Hvam Invest har tradisjon for utvikling av bolig- og næringseiendom på Romerike og Oslo Nord. Vi er en liten men effektiv organisasjon som forvalter 53 000 kvm næringsarealer, fordelt på kontor, forretning og lager, verksted og bolig. Våre investeringsbeslutinger har som fellesnevner at god og sentral beliggenhet alltid vil være attraktiv. Vi kjøper og utvikler eiendommer med sentral beliggenhet, som er til fordel for oss og våre leietakere. Vi ønsker nærhet til leietaker og står for egen eiendomsdrift.

Hvam Invest AS - Stortorget 3 - Postboks 491 - 2001 Lillestrøm - tlf. 63 80 17 60

 

 

Siden er utviklet av Designo Reklame AS